วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง     เป็นแหล่งวัฒนธรรม
มุ่งนำการศึกษา   พัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวิตปลอดภัย      ก้าวไกลการกีฬา


   เพิ่มเติม...
 • ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับ อบต.สัมปทวน30 กรกฎาคม 2555

 • ร่วมใจทัพปฐมโรจนฤทธิ์"แบ่งปันน้ำใจสู่ภัยน้ำท่วม"เอไอเอ14 พฤศจิกายน 2554

 • นายกและผู้บริหารแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทางเรือ14 พฤศจิกายน 2554

 • ส้วมลอยน้ำ14 พฤศจิกายน 2554

 • 5 ธันวามหาราช5 ธันวาคม 2554

 • มอบเงินชดเชยความเสียหายบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 5,000 บาท5 ธันวาคม 2554

 • สถานะรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 ของ อบต.สัมปทวน20 ธันวาคม 2554

 • ธารน้ำใจสู่ภัยน้ำท่วม ขอนหาดเรดิโอ10 พฤศจิกายน 2554

 • ประมวลภาพงานสงกรานต์17 เมษายน 2555

 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน23 เมษายน 2555

 • งานแห่เทียนจำนำพรรษา 255620 กรกฎาคม 2556

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน8 พฤษภาคม 2552

 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ประจำปีภาษี ๒๕๕๕13 กันยายน 2555

 • กกต.เชิงรุก13 มิถุนายน 2555

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล6 กรกฎาคม 2555

 • ขอเชิญสตรีไทยเข้าร่วมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี10 เมษายน 2555

 • สส.อนุชา สะสมทรัพย์ แจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านตำบลสัมปทวน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดกกตาล26 ตุลาคม 2554

 • ประมวลภาพกิจกรรม "ประกวดตำบลดีเด่น"7 มิถุนายน 2554

 • เชิญชวนชาวสัมปทวนเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน19 กันยายน 2555

 • ขอเชิญเที่ยวตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง10 กรกฎาคม 2555

 • อ่านทั้งหมด
 •  

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

   
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ซอย 2 หมู่ที่ 2
  16 กรกฎาคม 2556

 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 4
  16 กรกฎาคม 2556

 • โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอย 1 และซอย 3 หมู่ีที่ 6
  16 กรกฎาคม 2556

 • โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ซอย 3 หมู่ที่ 4
  16 กรกฎาคม 2556

 • อ่านทั้งหมด
 • Henrique    [ 64 ]
 • รบกวนช่วยแก้ปัญหา    [ 315 ]
 • น้ำประปา ม.พรรณลิน ไม่ค่อยแรง    [ 576 ]
 • รบกวนช่วยแก้ปัญหา    [ 12230 ]
 • ลาดยางเส้นคลองบ้านกล้วย    [ 403 ]
 •  

 • : : Link
 • : : สถิติเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • Could not connect to MySQL